O moři, naději a přílivu


M á m   v   d l a n í c h   m o ř e   c o   n e v y s y c h á
N a   b ř e h u   r y b á ř   s e d á v á
Nahodí zas už týdny chytá
A   o b č a s   v   n o c i   v z l y k á v á

Mít tu tak loďku a pár vesel
P ř e p l u l   b y c h   t e n t o   o c e á n
Na druhé straně bych jistě chytil
A   t a k é   b y c h   t a m   n e b y l   s á m

N o   a   k d y ž   v i d í m   j e h o   m a r n é   s n ě n í
T a k   t i š e   p l á č u   d o   d l a n í
Hladina stoupá a rybář čeká
Ž e   p ř í l i v   l o ď k u   v y p l a v í

Posted in

Vložil/a Webmaster, 8 Září, 2009 - 22:00

Photo

IMG_1014