V objetí milenců

U h ý b á m   p o h l e d ů m
B o j í m   s e   p o d l e h n o u t   s v é   v l a s t n í   t o u z e
Snaha je marná
J s e m    j a k o   v   b i o g r a f u
U ž   c í t í m   n e h t y   v   z á d e c h
Už slyším zvuky slasti

 
Přemýšlím o důvodech
Mysl má život vlastní
A raděj nemyslí
N e c h á   s e   s t r h n o u t   d ě j e m
V objetí milenců
Sami se sobě smějem

Posted in

Vložil/a Webmaster, 8 Září, 2009 - 13:46

Photo

IMG_1167