Nesnesitelné ticho


S n a ž í m  s e  u s n o u t
je ticho až mě to ruší
a tak si zpívám
a  s p á n e k  n e p ř i c h á z í

Asi moc přemýšlím
j s e m  m á l o  u n a v e n ý
nebo jen toužím
nebýt tu opuštěný
m í t  j i n é  l i d s k é  s r d c e  n a  d o s a h

Posted in

Vložil/a Webmaster, 8 Září, 2009 - 13:45

Photo

IMG_1521