Samota

Přílišné ticho mi nahnalo hrůzu
Sahám si schválně po tepu
I když jediné co slyším je tlukot srdce
Jenže nevím jestli je to mé

Tak zvolna sahám na zápěstí
Zmateně tápám zkouším kde má bít
Údery sílí
Blížím se k cíli
Tak tady by to mělo být
A bije
A moje šíje
Ztvrdlá jak jsem křivě spal
A šátrání kolem
To vše mi říká
Že tady spím živý
Ale sám

Posted in

Vložil/a Webmaster, 8 Září, 2009 - 01:02

Photo

IMG_1012