warning: Creating default object from empty value in /srv/_container/_1000163/web/content/prototyp1278/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

poetry

Vzpomínky na něhu

Znova se budím se zpoceným čelem
A nikde kdo by mě sevřel pohladil
Utřel mi čelo
Jen tak
Bez nároků na díky

Někam se vytratila
Z mé postele něha
Snažím se marně vzpomínám
A paměť říká
Vždyť jsi nedotčená

I když mým hříchů
Už možná prošla promlčecí doba
A tak už dávám za pravdu paměti
Vzpomínky na něhu jsou ve mně promlčeny
Ty zítra ráno vynesu ve smetí

Posted in

Vložil/a Webmaster, 8 Září, 2009 - 21:59

Zavírám oči

Zavírám oči
Přede tmou noci
Lekám se tlukotu
Vlastního srdce
Tma všechno promění
vše slije v černou
A proč
To vážně netuším

Zavírám oči
a nic se nevyřeší
Jak se to jenom mohlo stát
Za mými víčky
Můj dobrý Bože
Je stejné temno
Jaké z noci znáš

Posted in

Vložil/a Webmaster, 8 Září, 2009 - 16:20

V objetí milenců

U h ý b á m   p o h l e d ů m
B o j í m   s e   p o d l e h n o u t   s v é   v l a s t n í   t o u z e
Snaha je marná
J s e m    j a k o   v   b i o g r a f u
U ž   c í t í m   n e h t y   v   z á d e c h
Už slyším zvuky slasti

 
Přemýšlím o důvodech
Mysl má život vlastní
A raděj nemyslí
N e c h á   s e   s t r h n o u t   d ě j e m
V objetí milenců
Sami se sobě smějem

Posted in

Vložil/a Webmaster, 8 Září, 2009 - 14:46

Nesnesitelné ticho


S n a ž í m  s e  u s n o u t
je ticho až mě to ruší
a tak si zpívám
a  s p á n e k  n e p ř i c h á z í

Asi moc přemýšlím
j s e m  m á l o  u n a v e n ý
nebo jen toužím
nebýt tu opuštěný
m í t  j i n é  l i d s k é  s r d c e  n a  d o s a h

Posted in

Vložil/a Webmaster, 8 Září, 2009 - 14:45

Ve chvíli svítání

Pomalu odpínám
řemínky na botách
naboso
kráčím v ranní rose

Jak tiché koráby
po trávě po vlnách
ty kráso
co chladíš do nohou

V hodině svítání
ve chvíli mezi sny
a bděním
pojď blíž
nebo máš ze mě strach

Posted in

Vložil/a Webmaster, 8 Září, 2009 - 14:43

Už není cesty zpět

T r á p í š  m ě
nejsem tvá loutka na hraní

S l y š í š  m ě
ptám se a žádná odpověď

M u č í š  m ě 
         odcházím 
               už není cesty zpět

Posted in

Vložil/a Webmaster, 8 Září, 2009 - 14:43

Nebe

N ě k d o    d n e s   v y p n u l
hvězdy vypínačem
nebe je černé
a ž   k a f e   z á v i d í
Nevidím na cestu
n e v i d í m   t e b e
S  l  y  š  í  m     t  ě      ř  í  k  a  t
"ukaž mi nebe"

Ř e k n i   m i   j a k
k d y ž   h o   n e v i d í m
. . . . . . . . . . . .

Posted in

Vložil/a Webmaster, 8 Září, 2009 - 14:39

Sedmikráska

Tak jak to bývá
lísteček po lístečku
jsem počítal má či nemá ráda
A nevěděl zda chci
trhat až do konce

Posted in

Vložil/a Webmaster, 8 Září, 2009 - 14:36

Jen se neprobudit

zas se mi vpletly do snů
ty tiché dívčí kroky
zas vidím její úsměv
chci svírat její boky

zas se mi vpletly do snů
prameny jejích vlasů
je těžké probudit se
a porušit tu krásu

Posted in

Vložil/a Webmaster, 8 Září, 2009 - 14:32

Bizarní

až příliš bizarní je milování
na troskách lásky co vzal čas
až příliš když všechny urážky a rány
palčivě bolí někde v nás

Posted in

Vložil/a Webmaster, 8 Září, 2009 - 14:31

Photo

IMG_2459